Oferta

Olejowe transformatory mocy

Transformatory mocy suche

Olejowe transformatory kolejowe

Transformatory jednofazowe typu OM

Transformatory dla podgrzewania betonu i gruntu typu TMOB

Transformator mocy jest to urządzenie elektromagnetyczne z dwoma lub więcej uzwojeniami, które za pośrednictwem indukcji elektromagnetycznej przetwarzają napięcie prądu przemiennego na inne napięcie prądu przemiennego, zwykle o tej samej częstotliwości w celu przesyłania energii elektrycznej bez zmiany mocy.
Transformator mocy jest wykorzystywany do przetwarzania energii elektrycznej w sieciach i instalacjach elektrycznych i przekazania jej do do odbioru przez urządzenia elektryczne. Słowo „mocy” odzwierciedla reżim pracy danego typu transformatorów o dużych mocach. Zapotrzebowanie na transformatory mocy wynika z powodu różnych wartości napięcia roboczego linii przesyłowych (35-750 kV) i miejskich sieci energetycznych (zazwyczaj 6; 10; 15,75; 21 kV) oraz napięcia dostarczanego do odbiorców końcowych (0,4 kV czyli 380/220 V).
Jakiekolwiek wykorzystanie energii elektrycznej czy to w domu, czy w pracy wiąże się ze zmianą napięcia, która jest niemożliwa bez transformatora mocy.
Park transformatorowy na Ukrainie gwałtownie się starzeje, dlatego wymagana jest szczególna uwaga do tych urządzeń.

Trójfazowe przemysłowe transformatory o mocach od 10 do2500 kVA przeznaczone do montowania na zewnątrz oraz wewnątrz budynków.
Trójfazowe rozdzielcze transformatory mocy są produkowane dla napięcia górnego uzwojenia pierwotnego 6; 10; 15,75; 21 kV Napięcia znamionowe niskiego uzwojenia wtórnego wynoszą 0,4 lub 0,23 kV.

Regulowanie napięcia powstaje na skutek przestawienia przełącznika, przy odłączonym od sieci transformatorze, zarówno górnego (GN), jaki niskiego (NN) napięcia.
Napięcie reguluje się po stronie GN o wartość ±2×2,5% od wartości znamionowej.
W zależności od przeznaczenia transformatora może on obniżać bądź podnosić napięcie.

W zależności od czynnika chłodzącego i izolacyjnego transformatory mocy można podzielić na suche bądź olejowe.