Transformatory olejowe typu TMB

Trójfazowe olejowe transformatory obniżające napięcie typu TMB o mocach od 400 do 1000 kVA. Górne napięcie transformatorów to 6,10 kV przeznaczone do montowania dla elektrycznych urządzeń wiertniczych.
Transformatory TMB są odporne na wstrząsy i drgania, które występują podczas pracy urządzeń wiertniczych i nachyleniu do 12 °.
Dla zwiększenia powierzchni chłodzenia w transformatorach TMB 400 – 1000 kVA montuje się chłodnice rurowe.
Transformatory TMB są produkowane przy napięciu znamionowym uzwojenia pierwotnego 6 lub 10 kV. Napięcie znamionowe wtórnego uzwojenia to 0,4 kV.
Schemat i grupa połączeniowa uzwojeń Yyn-0 lub Dyn-11

Cechy konstrukcyjne

Kadzie transformatorów są prostokątne. Na przeciwległych wąskich ściankach kadzi umieszczone są otwory mocujące, w które dokręcone są śruby .
Dla zamocowania transformatorów TMB na platformie, a także dla przeciągnia ich na odpowiednie odległości przewidziane są odpowiednie płozy.
Transformatory TMB zaopatrzone są konserwator, który zapewnia odpowiednią ilość oleju w każdych warunkach pracy transformatora i wahań temperatury otoczenia.
W celu ochrony oleju przed zewnętrznymi warunkami atmosferycznymi w konserwatorze montuje się silikonowe osuszacze powietrza.

Osuszacz wypełniony jest sorbentem, który absorbuje wilgoć przed wejściem powietrza z zewnątrz do wnętrza transformatora.
Dla kontroli poziomu oleju z boku konserwatora montuje się pływakowy wskaźnik poziomu oleju.
Dla sprawdzenia temperatury w górnej warstwie oleju w kadzi transformatora montuje się termometr.
Olejowe transformatory o mocach powyżej 1000 kVA zaopatrzone są w przekaźnik gazowo-wydmuchowy.

Wymiary i masa transformatorów olejowych TMB

Rysunek techniczny transformatora TMB 400 – 1000

Typ transformatora Wymiary, mm Waga, kg
L B H H1 H2 A Д Г К Oleju Całkowita
ТМБ-400/10-У1 1780 1010 1730 990 985 660 960 110 10 410 1685
ТМБ-630/10-У1 2100 1200 2010 1180 1180 820 1150 120 120 550 2190
ТМБ-1000/10-У1 2200 1240 2050 1210 1220 820 1190 130 120 680 2820