Transformatory suche

Wymiana transformatorów olejowych na suche niesie ze sobą wiele korzyści:
Po pierwsze, zastosowanie transformatora suchego niesie ze sobą korzyści ekonomiczne. Ze względu na ich wysokie bezpieczeństwo przeciwpożarowe transformator suchy może być umieszczony jak najbliżej końcowych odbiorców energii elektrycznej, co sprawia, że znacznie redukowane są straty wynikające z przesyłu energii elektrycznej w sieciach niskiego napięcia.
Po drugie, jest to niepowtarzalna okazja, aby zainstalować transformatory suche w miejscach w pobliżu miejsc zaopatrzonych w wodę oraz w miejscach, w których są szczególne wymagania w zakresie ochrony środowiska, a także idealnie nadają się do zamontowania ich w metrze oraz w pobliżu elektrowni jądrowych itp.
Ponadto, dla montażu suchych transformatorów nie ma potrzeby robienia specjalnych wnęk na odbiór oleju oraz instalowania środków gaśniczych. Pozwala to na zamontowanie suchych transformatorów na różnych piętrach budynku.
Transformatory suche nie wymagają czasochłonnej konserwacji: Nie ma potrzeby wykonywania robót uszczelniających kadzie transformatorowe oraz ich ochrona przed korozją, a także oczyszczenie oleju.
Transformatory suche z cewkami w izolacji żywicznej wymagają jedynie chłodzenia powietrzem. Nie ma potrzeby kontrolowania poziom oleju, a także jego czystości. Suche transformatory żywiczne wytrzymują krótkotrwałe wzrosty obciążenia, na przykład w momencie rozruchu silników elektrycznych.

Cechy konstrukcyjne

Firma „Transformator Serwis” produkuje suche rozdzielcze trójfazowe transformatory z izolacją żywiczną o mocach od 100 do 2500 kVA z pierwotnymi uzwojeniami na napięcie górne 6 lub 10 kV i o napięciu wtórnym uzwojeń niskiego napięcia 0,4 kV.
Transformatory suche są produkowane zgodnie z normami GOST 11677-85 „Transformatory mocy. Ogólne wymagania techniczne”, DSTU 3076-95 (GOST 30297-95) „Suche transformatory mocy. Wymagania techniczne”. Specyfikacja techniczna TUU31.1-31617591-004: 2013 „Transformatory TSL, TSZL z izolacją żywiczną o mocach od 100 do 2500 kVA dla napięcia 10 kV”

Warunki pracy:

– Montaż na wysokości nad poziomem morza – do 1000 m;
– Temperatura otoczenia od -25°C do +40°C.

Krótki opis suchych transformatorów

Transformatory suche są ognioodporne i bardzo dobrze wytrzymują pracę w warunkach zwarcia, a także są łatwe w utrzymaniu i są przyjazne dla środowiska. Stopień izolacji cieplnej – F (155˚C). Stopień ochrony IP – 00 (bez obudowy), IP – 21 i IP – 23 (z obudową ochronną).

Uzwojenia niskiego napięcia są wykonane z aluminiowej lub miedzianej folii. Uzwojenia górnego napięcia z aluminiowego lub miedzianego przewodu. Schemat i grupa połączeniowa obwodów oraz położenie wyprowadzeń GN i NN, a także rodzaj wyprowadzeń (szynowy lub przewodowy) według zlecenia klienta.

Suche transformatory żywiczne są wyposażone w czujniki i przekaźniki termiczne, które najpierw dają ostrzeżenie, a następnie sygnał do odłączenia transformatora od zasilania, gdy temperatura przekracza dopuszczalne normy cieplne dla uzwojeń w izolacji żywicznej (145˚C – sygnał ostrzegawczy, 165˚C – sygnał do wyłączenia).
Suche transformatory rozdzielcze są produkowane dla napięcia znamionowego uzwojenia pierwotnego 6 lub 10 kV.

Napięcie znamionowe wtórnego napięcia to 0,4 kV. Schemat i grupa połączeniowa uzwojeń Yyn-0 lub Dyn-11.
Na życzenie klienta możemy wykonać transformatory o innych napięciach, a także schemacie i grupie połączeniowej.
Regulacja napięcia odbywa się bez obciążenia przy odłączonym transformatorze zarówno od strony górnej (GN) i niskiej (NN).

Napięcie jest regulowane po stronie górnej (GN) ±2×2,5% od wartości znamionowej.

Transformatory suche są wyposażone w czujniki termiczne (po jednym dla każdego uzwojenia NN), które są podłączone do listwy zaciskowej połączonej z regulatorem temperatury, który nie jest wliczony w cenę i jest dostępny na życzenie.
Transformatory suche są wyposażone w kółka lub na żądanie klienta dostarczane z mocowaniem antywibracyjnym.

Techniczne charakterystyki suchych transformatorów

Moc, kVA Nominale napięcie uzwojeń, kV Schemat i grupa przyłączeniowa uzwojeń Napięcie zwarcia, % Straty, kW Prąd biegu jałowego,%
Obciążeniowe Biegu jałowego
GN NN 75˚С 120˚С
100 6, 10 0,4 Yyn-0 Dyn-11 4,0 1,7 1,955 0,44 2,4
160 6, 10 0,4 Yyn-0 Dyn-11 4,0 2,3 2,65 0,61 2,2
250 6, 10 0,4 Yyn-0 Dyn-11 4,0 3,0 3,45 0,82 2,0
400 6, 10 0,4 Yyn-0 Dyn-11 4,0 4,3 4,95 1,15 1,9
630 6, 10 0,4 Yyn-0 Dyn-11 4,0 6,4 7,35 1,5 1,45
1000 6, 10 0,40 Yyn-0 Dyn-11 6,0 8,8 10,1 2,0 1,4
1250 6, 10 0,40 Yyn-0 Dyn-11 6,0 10,4 12,0 2,4 1,35
1600 6, 10 0,40 Yyn-0 Dyn-11 6,0 12,7 14,6 2,8 1,3
2500 6, 10 0,40 Yyn-0 Dyn-11 6,0 20 23 3,3 1,2

Transformatory w tym rozdziale