Olejowe transformatory kolejowe

Ogólna informacja

Firma „Transformator Serwis” produkuje olejowe transformatory jednofazowe OMŻ, OMŻG o mocach od 1,25 do 10 kVA i trójfazowe TMŻ, TMŻG o mocach od 25 do 1000 kVA o górnym napięciu do 27,5 kV przeznaczone do zasilania trakcji kolejowych.

Głównymi odbiorcami transformatorów tego typu są przedsiębiorstwa transportu kolejowego zajmujące się budową, przebudową oraz remontem trakcji kolejowych.

Olejowe transformatory kolejowe są produkowane zgodnie z normami GOST 11677-85 „Transformatory mocy. Ogólne wymagania techniczne”. Specyfikacja techniczna TUU31.1-31617591-002: 2010 „Olejowe jednofazowe transformatory OMŻ, OMŻG o mocach od 1,25 do 10 kVAi trójfazowe TMŻ, TMŻG o mocach od 25 do 1000 kVA dla napięcia 27,5 kV”

Warunki pracy:

– Montaż na wysokości nad poziomem morza – do 1000 m;
– Temperatura otoczenia od -25°C do +40°C.

Krótki opis transformatorów kolejowych

Transformatory kolejowe produkowane są dla napięcia znamionowego uzwojenia pierwotnego 27,5 kV.
Znamionowe napięcie wtórnego uzwojenia wynosi 0,4 (trójfazowe) lub 0,23 kV (jednofazowe).
Schemat i grupa połączeniowa uzwojeń Yyn-0 (trójfazowe) lub 1 / 1-0 (jednofazowe).
Na życzenie klienta możemy wykonać transformatory o innych napięciach i różnych konstrukcjach (TMŻ, TMŻG, OMŻ, OMŻG itd.).

Izolatory przelotowe GN i NN na zewnętrz transformatora są porcelanowe i demontowane. Dla prądów większych niż 1000 A do trzpienia przewodzącego dokręca się łopatkę zaciskową, która zapewnia połączenie do szyny lub kablowej nasadki.
Dla sprawdzenia temperatury w górnej warstwie oleju w kadzi transformatora montuje się termometr. Transformatory o mocach od 400 do 1000 kVA są wyposażone w kółka.

Transformatory w tym rozdziale